ZwemClub Muntendam

Dassenburcht 46

9649 KJ Muntendam
0598 625747

info@zwemclubmuntendam.nl

 ZCM'86 

ZCM'86 is een erkend leerbedrijf.Contributie per maand:

€ 22,00 
Contributie KNZB 1x per jaar in de eerste maand (2017) voor leden vanaf 12 jaar met een startvergunning:


€ 25,00

Nieuwe leden

Nieuwe leden mogen 3 keer gratis meezwemmen, daarna kunnen ze een aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij onze trainster Saskia Kruijer of onze secretaris Erik Vos.

Wanneer bij een volgende kwitantie nog geen betaling heeft plaats gevonden van de vorige kwitantie, wordt    
€ 2,50 aan administratiekosten berekend.

Startvergunning

Wanneer een startvergunning bij 12 jaar en ouder wordt aangevraagd, wijzigt de bondscontributie. Bondscontributie dient voor een volledig jaar te worden betaald (jan t/m dec) en wordt niet terug betaald bij voortijdig opzeggen van het lidmaatschap.

Dus ook bij instap halverwege het jaar moet voor het hele jaar worden betaald.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk, voor de 15de van de komende maand. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Inleveren bij onze secretaris Erik Vos.

Contributie bij ziekte

Bij ZCM’86 bestaat de mogelijkheid om bij langdurige ziekte opschorting te krijgen van de contributie. Onder langdurige ziekte wordt verstaan ziekte van 8 weken of langer. Indien je dus 8 weken ziekt bent of je verwacht minimaal 8 weken door ziekte niet te kunnen trainen, dan kun je dat schriftelijk doorgeven aan onze secretaris. Hij zorgt er dan voor dat de penningmeester wordt geïnformeerd. Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de wensen van onze leden.

Bij ZCM'86 proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld.

Participatiefonds

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om gebruik te maken van het participatiefonds van de gemeente. Voor meer informatie, klikt u hier.

Bent u lid van ZCM'86 maar u woont niet in de gemeente Menterwolde? kijkt u dan eens op de website van uw eigen gemeente voor de mogelijkheden.